Z Bible
 
Zeptali se Ježíše učednící jeho
kde chceš jísti beránka svého?
-Do města cesta nedaleká
tam potkáte se džbánem člověka
jeho hospodáře se ptejte
on řekne – tu mistrovi beránka dejte
 
Jak pravil tak učinili
beránka tam připravili
při večeři řekl Ježíš jim
-že mě jeden zradí už teďka vím
volali – Snad jsem to pane já?
Anebo pane já?
Snad jsem to pane já?
-Říkám vám ten kdo s námi v míse smáčívá
 
Však běda tomu kdo syna člověka zradil
však běda tomu kdo syna člověka zradil
pro něj lepší by bylo pro něj lepší by bylo
pro něj lepší by bylo pro něj lepší by bylo
kdyby se nenarodil
Affoltern am Albis 1985