Pseudomugil furcatus

foto archiv

jsou rybky, které už po mnoho let chová a úspěšně odchovává můj kamarád akvarista Hermann. Zajímavé je, že z počátku stačilo přidat k chovné skupince na pár dní syntetický mop, potom ho přemístit do jiného akvaria s jemným filtrováním a touž vodou a mladých měl tolik, že musel s množením na čas přestat, protože by tolik mladých rybek na burzách, kam pravidelně dojížděl ani neprodal. Dostal jsem od něj tehdy před lety pěknou chovnou skupinku. Hermann odchovával rybky ve své nijak neupravované vodovodní vodě, kde se tvrdost pohybovala někde okolo 15° tvrdosti a pH přes 7. To byla i voda, kterou uváděli autoři mnohých článků na internetu, takže rybkám vyhovuje.
Po pár výtěrech se ovšem situace odchovu náhle změnila, aniž by ve vodě nastaly nějaké zásadní měřitelné rozdíly. V mopu vloženém do druhového akvaria furkátů se objevovala sem tam sporadicky nějaká jikra. Kazdý večer mop teď vytahoval a zrníčka jiker opatrně vybíral, dávaje je do připravené elementky se stejnou vodou. Když našel 5 zrníček, byl do velký úspěch, ale většinou to bylo 1, 2 zrníčka, někdy nic. Rybky vykulivší se z těchto jiker sice stačily pokrýt jeho potřebu, ale odkud přišla tato náhlá změna Hermann netušil. Jako jednu možnost připouštěl, že se rybky naučily vyzobávat jikry z mopu a že je požírají, ale s jistotou se to říct nedalo.
Když jsem tedy tehdy ještě ve Švýcarsku dostal skupinku furkátů, nabídl jsem jim o poznání měkkší vodu, kterou dodával můj vodovod, jednalo se totiž o jezerní vodu z Curyšského jezera, ale i tahle voda byla slabě alkalická. Rybky nejevily v nové vodě nijakou nelibost a tak jsem vodu ani nepřitvrzoval. Tvrdost se pohybovala slabě pod 10° a rybky se v druhovém akváriu s obsahem kolem 100l velice dobře zabydlely. Asi po měsíci a pravidelném denním krmení, které sestávalo střídavě z živého cyclopu a černého komára - pokud jsem nalovil, jinak mraženého cyclopu, vylíhlé žábronožky, mražených koreter a černých komářich larev, jsem přidal rybkám do akvaria syntetický mop. Po dvou týdnech jsem mop přemístil a v dalších dnech se rybky začly líhnout. Nebylo jich moc, ani málo, odhaduji tak 30, což mi úplně stačilo. Mladé jsem hned od začátku krmil čerstvě vylíhlou žábronožkou, což fungovalo dobře.
Tyto rybky vyžadují stejně jako ostatní duhovky udržovat velmi dobrou kvalitu vody. U mě to znamená tak 1x za 10 - 12 dní výměna poloviny objemu vody a kvalitní filtr zajišťující rovněž mírné proudění, které rybkám vyhovuje. Podle mých poznatků bych řekl, že na tvrdost vody nejsou rybky nějak háklivé, přesto si myslím, že velmi měkká voda není optimální. Taky by se neměla voda pohybovat v kyselém rozsahu. Problémy s nemocemi jsem u těchto rybek nepoznal, deformací minimum, za celou dobu, co je chovám se objevily asi 3 rybičky tzv. skokani, s poruchou udržování hloubky, tedy rybičky, padajíci ke dnu. Každopádně jsou rybky citlivé na chemikálie, jedna skupinka mi uhynula po použití prostředku proti ploštěnkám, které jsem si donesl s krmením z přírody. A jednalo se o přirozený produkt, které jiné rybky bez problémů snesly. Co se teploty týče, ta se u mě pohybuje mezi 20 - 25°C, podle ročního obdobi a topení, ale většinou tak 23°C. Dovolím si tvdit, že dospělí samci u mě přerůstají nejčastěji uváděných 6 cm, samicky zůstávají menší.

Laffa